03 மே 2019

13-ம் நம்பர் பார்சல்-குமுதம் மாலைமதி நெடுங்கதை

ஒரு மர்மத் தொடர் எழுதக் கிளம்பி அது நெடுங்கதையா முடிஞ்சி போச்சு...! 25 பக்கம் எழுதினா அது சிறுகதையா சார்...? குமுதம் மாலைமதியில் என் நெடுங்கதை சிறுகதை என்ற பெயரோடு...

"13-ம் நம்பர் பார்சல்"

கருத்துகள் இல்லை: