22 ஆகஸ்ட் 2022

 

கலைஞன் பதிப்பகம், சென்னை -2022 கிருஷ்ணன்-மணியம் விருது பெற்ற நூல்

“முழு மனிதன்” - சிறுகதைத் தொகுதி - வெளியீடு-சிறுவாணி வாசகர் மையம் , கோயம்புத்தூர்.