01 அக்டோபர் 2018

நின்று ஒளிரும் சுடர்கள் - கவிதா பதிப்பக வெளியீடு - நடைச் சித்திரம்

 நின்று ஒளிரும் சுடர்கள்
---------------------------------------------
தமிழ்த் திரைப்படக் குணச் சித்திரங்களின்
நடைச் சித்திரம்
----------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை: