16 ஜனவரி 2023

நன்னூல் பதிப்பக அதிபர் திரு. மணலி அப்துல் காதர் அவர்கள்

 அன்பிற்கும் பண்பிற்கும் பெருமைக்குமுரிய...விரிந்த தளங்களைக் கொண்ட...என் எழுத்துக்களை நூலாக்கி தொடர்ந்து ஆதரவு நல்கும் மதிப்பிற்குரிய சகோதரர் நன்னூல் பதிப்பக அதிபர் திரு. மணலி அப்துல் காதர் அவர்களின் அனைத்து முயற்சிகளும் பெரு வெற்றி கொள்ளட்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி நின்று வாழ்த்துகிறேன்.


கருத்துகள் இல்லை:

  சிறுகதை                     தினமணிகதிர்-26.11.2023 பிரசுரம் “ வாயும் வயிறும் வேறு … !“          எ ன்னை மன்னிச்சிடுங்கப்பா…. – சுதர்ஸனி...