22 ஆகஸ்ட் 2022

 

கலைஞன் பதிப்பகம், சென்னை -2022 கிருஷ்ணன்-மணியம் விருது பெற்ற நூல்

“முழு மனிதன்” - சிறுகதைத் தொகுதி - வெளியீடு-சிறுவாணி வாசகர் மையம் , கோயம்புத்தூர்.


கருத்துகள் இல்லை:

  ”மதிப்பு”                   சிறுகதை - பிரசுரம் - தாய்வீடு இதழ் ஜூன் 2024                                         ---------------    எ து...