30 செப்டம்பர் 2018

மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் இன்றைய வெளியீடு (09.09.2018) காவ்யா பதிப்பகத்தின் "வைகைக் கதைகள்"
நா.பா.விற்கு அருகில் நான். அதில் ஒரு சந்தோஷம். என் கதையும் அதே குண நலன்களோடு..."அவர் அப்படித்தான்"
தலைப்பே இதைச் சொல்லும்...

கருத்துகள் இல்லை: