30 செப்டம்பர் 2018

“முரண் நகை” - சிறுகதைத் தொகுதி - இ.புக் - அமேஸான் கிண்டில்

எனது இ.புக் சிறுகதைத் தொகுதி-1
அமேஸான் கிண்டிலில் இப்போது படிக்கக் கிடைக்கிறது. நண்பர்களே....

கருத்துகள் இல்லை: