09 ஜூன் 2016

நவீன விருட்சம் ஸ்டால் எண்.594 ல் வைத்து அதன் ஆசிரியர் மற்றும் படைப்பாளி திரு அழகிய சிங்கர் அவர்களிடம் எனது லட்சியப் பறவைகள் நாவலை வழங்கியபோது….

20160609_200227

கருத்துகள் இல்லை: