02 அக்டோபர் 2013

எனது 11-வது சிறுகதைத் தொகுப்பு “நான் அதுவல்ல” சமீபத்திய ஜூலை 2013 என்.சி.பி.எச். நிறுவனம், சென்னை வெளியீடு.

2013-10-01 13.18.222013-10-01 13.17.32

கருத்துகள் இல்லை: