05 செப்டம்பர் 2013

புதிய தரிசனம் மாதமிருமுறை இதழில் (செப்.1-15 தேதி) எனது “பிசிறு” சிறுகதை வெளிவந்துள்ளது.

2013-09-05 11.39.362013-09-05 11.40.33

கருத்துகள் இல்லை: