26 ஜூலை 2012

Russ Foundation–Madurai Gandhi Museum–Yoga Camp–22.07.2012

 

மதுரை காந்தி மியூசியம் யோகா வகுப்பு நண்பர்கள் கடந்த 22.07.2012 அன்று மதுரை நத்தம் சாலையில் 15 கி.மீ. தொலைவில் சத்திரப்பட்டியை அடுத்த Russ Foundation முகாமில் கலந்து கொண்ட நிகழ்வு

.110111213141523456789

கருத்துகள் இல்லை: