22 மே 2023


2023 நான்கு நூல்கள்


1) நன்னூல் பதிப்பகம்

சில யதார்த்தங்கள்
காலத்தால் அழியாத கலைஞர்கள்
பொங்குமாங்கடல்

2) பாரதி புத்தகாலயம்

மனத்தொற்று 

கருத்துகள் இல்லை: