09 நவம்பர் 2019கல்கி 17.11.2019 இதழில் என் சிறுகதை

"அவன் ஒரு மாதிரி".

கருத்துகள் இல்லை: