30 செப்டம்பர் 2018

ஜெயகாந்தனின் “சிந்தையில் ஆயிரம்“


படித்து முடித்தது ஜெயகாந்தனின் “சிந்தையில் ஆயிரம்” . “பத்தி எழுத்து” என்று இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே, அது அப்போதே, சொல்லப்போனால் ஜெ.வுக்கு முன்பே வந்...
See More

கருத்துகள் இல்லை: