10 ஜூலை 2016

நன்றி…!

வடஅமெரிக்காவிலிருந்து வெளி வரும் “தென்றல்” என்ற மே 2016 மாத இதழில் என்னைப்பற்றிய அறிமுகக் கட்டுரையோடு, “பந்து பொறுக்கி” என்ற எனக்குப் பிடித்தமான சிறுகதை ஒன்றும் வெளிவந்துள்ளது, அன்பர்களின் நேசமா20160710_191927ன பார்வைக்காக....20160710_19273320160710_192716 - Copy

கருத்துகள் இல்லை: