18 ஜனவரி 2014

“புதிய தரிசனம்”- மாதமிரு முறை இதழில் (2014 ஜனவரி 16-31) எனது “புத்தகன்” சிறுகதை.

2014-01-18 13.31.18  புத-படம்

கருத்துகள் இல்லை: