14 நவம்பர் 2013

நவம்பர் 2013 உங்கள் நூலகம் மாத இதழில் எனது “தவிக்கும் இடைவெளிகள்” சிறுகதைத் தொகுப்பின் நூல் விமர்சனம்.

2013-11-14 13.24.35 2013-11-14 13.26.23

தவிக்கும் இடைவெளிகள்-படம்

கருத்துகள் இல்லை: