31 அக்டோபர் 2014

“பாத்திரங்களாகவே வாழ்ந்தவர்” – அம்ருதா நவம்பர் 2014 நூறாவது இதழில் நடிகர் பாலையாவின் நூற்றாண்டு நினைவுக் கட்டுரை

2014-10-31 14.36.26 2014-10-31 14.37.19

கருத்துகள் இல்லை: