20 செப்டம்பர் 2014

கு.சின்னப்பபாரதி அறக்கட்டளை விருது இந்த ஆண்டு எனது “தவிக்கும் இடைவெளிகள்” சிறுகதைத் தொகுப்பிற்குக் கிடைத்துள்ளது.

2014-09-20 20.44.12 தவிக்கும் இடைவெளிகள் - படம் 2014-09-20 20.45.54

கருத்துகள் இல்லை: