02 நவம்பர் 2013

‘வந்த இடம் நல்ல இடம்” – மேகலா நாவல் – அவன் அவள் அது…! – மதுமிதாவின் மகளிர் நாவல் – உன்னிடத்தில் என்னைக் கொடுத்தேன் – ரம்யா நாவல் – இவை செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் 2013 ல் வெளிவந்தவை.

1381187_4932767535612_435616370_n

கருத்துகள் இல்லை: