17 மே 2013

“தளம்”–2வது இதழ் (ஏப்-ஜூன் 2013 )

 

முதல் இதழ் சி.சு.செ. சிறப்பிதழாக வெளிவந்தது. இது இரண்டாவது இதழ். நாடகச் சிறப்பிதழாக. அவசியம் அனைவரும் அறிய வேண்டிய நிறைவான இலக்கியத் தளம் இது.

தளம்

கருத்துகள் இல்லை: